โรงเรียนพ่อแม่ : อริยะสร้างได้…ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย

“โรงเรียนพ่อแม่” หนึ่่งในการทำงานของเสถียรธรรมสถานที่เป็นการนำธรรมะมารับใช้สังคม โดยการส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก มีสัมมาทิฏฐิหรือความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยธรรมในการครองชีวิตและครอบครัวอย่างมีความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยการเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์ของตัวเองก่อน โดยใช้ลูกเป็นบทเรียนเพื่อการเติบโตของพ่อแม่  เมื่อพ่อแม่เรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองในการอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่ทุกข์ได้ จึงจะเป็นต้นแบบชีวิตที่เจริญอย่างอริยชนให้ลูกได้

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ http://bit.ly/2lIDga8

ติดตามความเคลื่อนไหว โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงาน สู่ความสุขทุกมิติ ด้วยการเสริมสร้างสติและปัญญา แหล่งรวมเครื่องมือเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้หญิงวัยทำงาน ได้ทาง
Facebook : สตรีคือสติ https://www.facebook.com/sdsstst
YouTube : เสถียรธรรมสถาน https://www.youtube.com/user/SDSwebChannel

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s