สตรีคือสติ สร้างสติให้สตรีวัยทำงาน ให้มีชีวิตและการงานที่สมดุล

    ประเทศไทยมีผู้หญิงทำงานเกือบ 17 ล้านคน ในจำนวนนี้มีกี่คนกำลังใช้ชีวิตแบบนี้
    ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน เอชไอวีเอดส์ (นี่คือสถิติโรคยอดฮิต หญิงไทย!!)     ถูกคาดหวังในฐานะผู้หญิงในครอบครัวไทยที่ต้องเป็นลูกสาวที่ดี ภรรยาที่ดี แม่ที่ดี และพนักงานที่ดีในบริษัท ลองจินตนาการถึงผู้หญิงมนุษย์เงินเดือน อายุ 35 ปี มีลูกวัยอนุบาล ถ้าเธอต้องการทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุด ชีวิตประจำวันของเธอจะเป็นอย่างไร
webblog_article1_05

    เช้าขึ้นมาเธอสาละวนกับการเร่งลูกให้แต่งตัวและหาข้าวปลาอาหารใส่กล่องข้าวให้ลูกกินบนรถ รีบออกเดินทางแต่เช้ามืดเพื่อไปส่งลูกไปโรงเรียน และพาตัวเองไปถึงที่ทำงานให้ทันเวลา บนถนนที่ รถติดเป็นแพ เป็นจังหวะที่เธอจะหาอะไรใส่ท้องและได้แต่งหน้าทาปากก่อนถึงที่ทำงาน
    ไม่ใช่เพราะเธออยากสวย แต่เธอต้องไม่ดูกระเซอะกระเซิง! เพราะที่ทำงาน หากเธอแสดงถึง ความไม่พร้อมที่จะสู้งานหนักและไม่มีบุคลิกที่ดูดีด้วยตำแหน่งหน้าที่ที่ดีกว่าจะหลุดลอยไป
    ผู้หญิงทำงานต้องแข่งขันอย่างแข็งแกร่งเพื่อให้ก้าวหน้า แต่ก็ต้องอ่อนโยนให้สมเป็นหญิงไทย!! ระหว่างวันทำงานจะมีปัญหาสารพัดที่เธอต้อง strong พอที่จะทำให้ลูกน้อง หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ยอมรับ แต่ไม่เกินบ่ายสามโมง โรงเรียนอนุบาลก็เลิกเสียแล้ว เธอจะทำอย่างไรกับลูกเล็กๆ ในเมื่อไม่มีใครอยู่ที่บ้าน และงานยังไม่เลิก เพื่อความปลอดภัย ลูกจึงต้องเรียนพิเศษที่โรงเรียนต่อไป นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และเธอต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีกเพื่อไปจ่ายค่าเวลาให้คนที่ดูแลลูกแทนเธอ
    พอใกล้เลิกงาน อาจมีปัญหาต้องแก้ โอทีต้องทำ ประชุมที่ยืดเยื้อ เธอจะทำอย่างไรดี ?
    ถ้าเธอมีลูกวัยรุ่นที่กำลังติดเพื่อนติดเกมติดแฟน ในหัวของเธอจะมีความกังวลอะไรอีก ?
    ถ้าเธอเป็นคนโสด ก็อย่าคิดว่าจะสบาย ในยุคนี้ โรคอัลไซเมอร์และเส้นเลือดในสมองแตก ชุกชุมราวกับโรคติดต่อ ถ้าเธอมีพ่อแม่วัยชราที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ชีวิตประจำวันของเธอ ก็ห่วงหน้าพะวงหลังไม่ต่างกันกับคนมีลูก นี่ยังไม่รวมถึงผู้หญิงที่กำลังเผชิญวิกฤตชีวิตคู่ที่มีปัญหา หรือบางคนที่มีหนี้บัตรเครดิต หนี้จากการผ่อนบ้านผ่อนรถ ผ่อนทุกอย่างเพราะอยากมีอย่างคนอื่น
    ขณะที่ผู้ชายเมื่อเครียดจากการทำงาน มักใช้เวลาสังสรรค์กินดื่มกับเพื่อนร่วมงานเพื่อระบาย ทุกข์ แต่สำหรับผู้หญิง เธอมีอีกหลายชีวิตรอเธออยู่ ..ที่บ้าน
    เมื่อเธอเป็นหลักของครอบครัวที่ เธอจะอ่อนแอไม่ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน!
    ชีวิตประจำวันที่ซ้ำซากแบบนี้ส่งผลอะไร ภาวะกดดัน ความเครียด ความรู้สึกผิด ความอ่อนล้า ความซึมเศร้า ฯลฯ เมื่อถึงจุดที่รับไม่ไหวและ "ขาดสติ" แม้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เธอก็ไม่มีแรงพอ จะเดินไป... สุดท้ายความเครียดที่สะสมกลายเป็นโรคซึมเศร้า โรคมะเร็ง ความดันโลหิต โรคหัวใจ เงินเก็บก้อนสุดท้ายจากการทำงานตลอดชีวิต จึงกลายเป็นค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ และตายไป อย่างไร้สุข
    เรามาทำให้เรื่องแบบนี้เป็นอดีตกันเถอะ

มาร่วมกันสร้าง ‘สติ’ เพื่อความสุขในที่ทำงานและที่บ้านของทุกคน ที่นี่และเดี๋ยวนี้
webblog_article1_02
    ในประเทศสหรัฐอเมริกา สถานที่ทำงานที่ทันสมัยที่สุดในยุคดิจิตอลอย่างซิลิคอนวัลเลย์ "สติ" เป็นเครื่องมือที่ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อพัฒนาพนักงานให้อยู่กับชีวิตและการทำงานได้อย่างสมดุล เรียกว่า Mindfulness in Organization มีการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ สร้างสมาธิ (meditation) เพื่อให้จิตใจได้พัก คลายเครียด และสร้างสติ (Mindfulness) ทั้งในเวลาทำงาน และเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต
    ในประเทศไทย องค์กรหลายแห่งใช้ "สติ" และธรรมะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตการงานให้มี ความสุขและความสมดุล ซึ่งเห็นผลอย่างชัดเจนถึงความสำเร็จทางกาย ใจและจิตวิญญาน
Thailand 4.0 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน บริษัทห้างร้านเพิ่มปัจจัยความสำเร็จอีกข้อหนึ่งนั่นคือ "สร้างสติในที่ทำงาน"
webblog_article1_03

    จากสภาพปัญหาต่างๆของผู้หญิงทำงานในประเทศไทยกับต้นแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยสติ ในหน่วยงานหลายแห่งในประเทศไทยและทั่วโลก จึงเป็นแรงบันดาลใจและที่มาของโครงการ "สตรีคือสติ" โครงการ เพื่อสร้างบุญภาคี สร้างสติให้ผู้หญิงทำงาน เพื่อเปิดพื้นที่ให้หลายฝ่าย ในสังคมร่วมเป็นกัลยาณมิตรกับผู้หญิงทำงาน ในรูปแบบ"บุญภาคี" คือการนำความรู้ความชำนาญ ของภาคีต่างๆ มาแตกหน่อต่อยอดกัน เป็นพลังของการทำงานด้วยหัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ คือการทำงานด้วยความ "สงบเย็น เป็นประโยชน์ ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญา" มีความรักและเกื้อกูลกันเป็นที่ตั้ง
    โครงการสตรีคือสติเริ่มจาก "สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) " ร่วมมือกับ "กระทรวงแรงงาน" วางเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะชีวิตของผู้หญิงวัยทำงาน โดยเห็นว่า "เสถียรธรรมสถาน" เป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญในการนำธรรมะไปช่วยผู้หญิง
    ทั้งสามภาคีจึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้หญิงวัยทำงาน สู่ความสุขทุกมิติ ด้วยการเสริมสร้างสติและปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้

1. พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการและกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ(Health Promoter) ในที่ทำงาน ด้วยการอบรมหลักสูตร “บุญภาคี…เสริมสร้างสติสู่สตรี สร้างสุขสู่สังคม” ณ เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างศานติ

2. พัฒนาองค์กรนำร่อง “สตรีคือสติ” เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ในที่ทำงานด้วยการเสริมสร้างสติและปัญญา

3. พัฒนาศูนย์ข้อมูลสตรีคือสติ “Happy Woman Hub” ที่มีชุดความรู้ในการพัฒนาบุคลากร “Happy Woman Kit” เพื่อให้สตรีวัยทำงานมากกว่า 17 ล้านคนทั่วประเทศมีเครื่องมือ หรือสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

   ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสตรีคือสติ ไม่ว่าจะผู้หญิงและเพศใดก็ตาม เข้าร่วมได้ง่ายๆดังนี้

1. กดไลค์เพจ “Facebook สตรีคือสติ” เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ อย่างสม่ำเสมอ

2. เข้าเว็บไซต์ www.happywomanhub.com เพื่อชมคลิปวิดีโอและดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ เนื้อหาสาระต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างสติในที่ทำงาน และการสร้างความสุขบนวิถีแห่ง ธรรมและธรรมชาติ หรือดูคลิปวิดีโอต่างๆได้ทาง www.youtube.com/sdschannel เลือกจากเพลย์ลิสต์ “สตรีคือสติ”

3. สมัครร่วมอบรม 3 วัน 2 คืน ซึ่งจะแจ้งวันในการจัดอบรมทาง Facebook สตรีคือสติ

4. หลังจากการอบรมแล้ว หน่วยงานที่มีความพร้อมสามารถเป็นองค์กรนำร่องได้ เพื่อร่วมกันขยายผลต่อยอดโครงการออกไปให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง

webblog_article1_04
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "สตรีคือสติ" สร้างสติเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนในที่ทำงาน และที่บ้านของคุณ ที่นี่และเดี๋ยวนี้

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เสถียรธรรมสถาน โทร. 02-510-6697 และ 02-519-1119 หรือส่งข้อความมาทาง facebook สตรีคือสติ

ธรรมขอบพระคุณค่ะ
คณะทำงานโครงการ “สตรีคือสติ” เสถียรธรรมสถาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s